Velkommen til Auning Svømmeklub 
 
 
Hermed indbydes til generalforsamling i Auning Svømmeklub under Auning Idrætsforening.
 
Mandag d. 17/2 - kl 18.15 i AIKs mødelokaler 
 
   Auning svømmeklub fungerer som en underafdeling i Auning Idrætsforening og herfor gælder følgende afdelingsgeneralforsamlingsdagsorden:
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Handlingsplan og budget for kommende år for afdelingen fremlægges til orientering
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år
7. Evt.

Vel mødt 
 
 
 Billedresultat for auning svoemmeklub
Forårssæson 2020
Starter mandag d. 6/1 - 2020.
 
Vi åbner for tilmelding til den nye sæson i Auning Svømmeklub ASK mandag d. 9/12.
 
Vi henstiller til, at man ved spørgsmål kontakter svømmeklubben på:
 
Auningsvommeklub.info@gmail.com  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Auning Svømmeklub