Der er nye restriktioner i samfundet, men de rammer ikke børneidrætten.

Ligeledes er der hjemmel for at fortsætte tumlingeholdene med forældre og børn i vandet.

Auning Svømmeklub henstiller til at følge retningslinjerne for færden i samfundet,
dvs. at man ikke møder op, hvis man har sygdomssymptomer.

Ligeledes henstiller vi til at følge retningslinjerne for at bevæge sig indendørs i Idrætscenteret.
  
 
 Billedresultat for auning svoemmeklub
 
Vi henstiller til, at man ved spørgsmål kontakter svømmeklubben på:
 
Auningsvommeklub.info@gmail.com  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Auning Svømmeklub