Kære alle svømmere

                                                                                                   Billedresultat for auning svoemmeklub 

Vi elsker at lære andre at svømme, og vi håber, at du vil være med. Skynd dig at tilmelde, for vi starter ny sæson 6/9.

 Vores tilbud i foråret var, at man ved tilmelding og betaling til forårssæsonen 2021 fik hele efterårssæsonen 2021 med i købet. Altså yderligere 14 uger med svømmeundervisning fra uge 36 til og med uge 50 på samme type hold og undervisningstidspunkt som i forårssæsonen. Vi overfører svømmeren. Ønsker I alligevel ikke at gøre brug af pladsen i efteråret, så giv os besked hurtigst muligt.

Se vores nuværende holdudbud på www.auningsvoemmeklub.dk

Vi opfordrer ligeledes til at følge Auning Svømmeklub på FB, da vi her orienterer om svømmeklubbens aktiviteter.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Auning Svømmeklub – en del af Auning Idrætsforening AIF

Mandag den 13/9-2021 kl. 18.15 i AIK-cafeen

Dagsordenen til afdelingsgeneralforsamlingen:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Handlingsplan og budget for kommende år for afdelingen fremlægges til orientering
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år
7. Evt.   

Alle medlemmer eller forældre til medlemmer (som er under 16 år) er valgbare til afdelingsbestyrelsen.

Vi har brug for nye kræfter for at holde svømmeklubben godt kørende. Kom og vær med.

 

Vi henstiller til, at man ved spørgsmål kontakter svømmeklubben på:
 
Auningsvommeklub.info@gmail.com  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Auning Svømmeklub