Kære alle svømmere

                                                                                                   Billedresultat for auning svoemmeklub 

Auning Svømmeklub er som resten af samfundet lukket ned. Det er vi rigtig kede af.

Vi elsker at lære andre at svømme, og det kan vi ikke komme til lige nu.


Vi er også optimister - så vi tror på, at vi kommer igang igen.


Vi vil gerne tilbyde alle nuværende og kommende medlemmer en rigtig god deal.


Forårssæson 2021 bliver, som sagt, ikke som vi ønskede den, men når samfundet åbner for svømmeundervisning igen, så afvikler vi undervisning til og med sidste uge af maj 2021 under de rammer, som er fastsat fra staten.


Vores tilbud er, at man ved tilmelding og betaling til forårssæsonen 2021 får hele efterårssæsonen 2021 med i købet. Altså yderligere 14 uger med svømmeundervisning fra uge 36 til og med uge 50 på samme type hold og undervisningstidspunkt som i forårssæsonen.


Hvis man går med planer om at svømme i efterårssæsonen, kan man altså tyvstarte, når samfundet lukker op igen og få de undervisningsgange, der er tilbage i forårssæsonen.


Se vores nuværende holdudbud på www.auningsvoemmeklub.dk

VI opfordrer ligeledes til at følge Auning Svømmeklub på FB, da vi her orienterer om svømmeklubbens aktiviteter.


Ovenstående forudsætter at vilkårene for afvikling af foreningsidræt og svømning i Auning Svømmehal flugter med vores nuværende retningslinjer for holdstørrelser, som de gjorde efter sidste genåbning.

 

Auning Svømmeklub henstiller til at følge retningslinjerne for færden i samfundet
dvs., man ikke møder op, hvis man har sygdomssymptomer.

Ligeledes henstiller vi til at følge retningslinjerne for at bevæge sig indendørs i Idrætscenteret.

 

  
 
 
 
Vi henstiller til, at man ved spørgsmål kontakter svømmeklubben på:
 
Auningsvommeklub.info@gmail.com  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Auning Svømmeklub